Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /data/web/virtuals/249972/virtual/www/subdom/bitrmanovalenka/wp-content/themes/alcapone/include/ar-menu-icons/ar-menu-icons.php on line 42
Dědické řízení – Lenka Bitrmanová
Lenka Bitrmanová Vaše realitní makléřka

Dědické řízení

V životě dochází k mnoha ztrátám. Nejtěžší a nejbolestnější je ztráta někoho blízkého. I v takové chvíli se na vás valí mnoho povinností, které je třeba zvládnout. Zažila jsem to v životě několikrát a vzpomínám si velmi dobře, jak jsem se cítila a že bych tenkrát bez pomoci netušila, co si počnout.  Pomůžu vám. 

Dědické řízení vede notář  (soudní komisař) přidělený příslušným Okresním soudem podle bydliště zemřelého. Řízení je vedeno vždy podle přání zůstavitele, pokud takovou vůli předem projevil zanecháním listiny – závěť nebo dědická smlouva. V případě, že taková listina není k dispozici nebo neexistuje, jedná notář podle zákona. Zjistí a kontaktuje všechny případné dědice a začíná projednání dědictví.  

Nemovitost v dědictví

V případě, že zůstavitel – vlastnil nemovitost(i), je třeba o ni do ukončení dědického řízení nadále pečovat. Tedy platit zálohy za energie, pojištění, splátky hypotéky a následně také zajistit topení, větrání.  Platby, které pro udržení nemovitosti nejsou nezbytně nutné – platby za internet, telefon a podobně, můžete je na základě  předložení úmrtního listu zrušit. Pokud očekáváte při projednání dědictví nesoulad mezi dědici o případných „udržovacích platbách“ informujte notáře či se poraďte se svým advokátem a pečlivě si uschovávejte doklady, které prokazují jasně, že platbu jste prováděli vy. Tyto náklady budou v dědickém řízení zohledněny.

V průběhu dědického řízení Vás notář požádá o stanovení ceny nemovitosti(í) a v tuto chvíli (nebo kdykoli před tím), je vhodné kontaktovat realitního makléře, který provede aktuální tržní ocenění nemovitostí, jež následně předáte notáři k dalšímu řízení.

Do ukončení dědického řízení není možné s nemovitostmi dále nakládat. Tím spíše, pokud je možné, že v rámci projednání dědictví je více potencionálních dědiců u kterých nepanuje shoda. V tomto těžkém období často dochází ke sporům a neshodám a z tohoto důvodu i z opatrnosti doporučuji obezřetnost a skutečně raději vyčkat do konečného rozhodnutí. V případě, že se v dědictví nachází nemovitost, ze které plynou příjmy, tyto stále plynou ve prospěch zůstavitele a není možno s nimi do skončení dědictví dále nakládat.  

I v této těžké chvíli jsem připravena podat pomocnou ruku a v případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici.